Geo-System Sp. z o.o.
Nasze serwisy
 Geo-System iGeoMap Publikacje Dokumentacja
GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
tel./fax 22 847-35-80 ...
ul. Kubickiego 9 lok.5
02-954 Warszawa

Nasza pozycja:
N52°10'15.8" E21°04'25.5"
Inne nasze serwisy:
www.epodgik.pl
Punkty adresowe
eMIENIE
podgik.pl
Serwis Metadanych dla powiatów

Polecane:
INFORMACJE OGÓLNE

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w prowadzonych przez naszą firmę szkoleniach z zakresu :

 1. Podstawowy kurs systemu GEO-MAP
 2. Wykorzystanie systemu GEO-MAP do prowadzenia Ewidencji Gruntów
 3. Wykorzystanie systemu GEO-MAP do prowadzenia ODGIK
 4. Analizy danych przestrzennych w systemie GEO-MAP
 5. Tworzenie i wykorzystanie NMT w systemie GEO-MAP
 6. Szkolenia uzupełniające dla pracowników dzielnic m.st. Warszawy

Szkolenia odbywają się w Warszawie w biurze handlowym firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. przy ulicy Kubickiego 9/5 (mapa). Czas szkolenia od godziny 9:00 do 16:00. Maksymalna liczebność grupy 8 osób. Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe. Koszt szkolenia wynosi 450.00 zł netto + VAT od osoby. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 osób szkolenie może zostać odwołane.

Osoby zainteresowane szkoleniem, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres firmy: Geo-System Sp. z o.o., ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa. Formularz można wysłać również pocztą elektroniczną na adres geo-system@geo-system.com.pl.

Formularze zgłoszeniowe:

MS Word

PDF

TEMATYKA SZKOLEŃ
 1. Podstawowy kurs systemu GEO-MAP
 • odczyt i zapis danych, prezentacja graficzna na ekranie, wydruki,
 • klasyfikacja obiektów, atrybuty,
 • pojęcie warstwy informacyjnej,
 • biblioteki znaków umownych i nakładek,
 • tworzenie, modyfikacja i usuwanie obiektów,
 • selekcja obiektów, operacje blokowe,
 • podstawy pracy z rastrami (kalibracja, przetwarzanie),
 • podstawy numerycznego modelu terenu-NMT.
 1. Wykorzystanie systemu GEO-MAP do prowadzenia Ewidencji Gruntów
 • połączenie geometrycznej bazy danych systemu GEO-MAP z systemami opisowymi Ewidencji Gruntów (EGB2000, EWID2000, ISEG2000, EGBV),
 • uzyskanie informacji z EG o jednej działce, grupie działek,
 • analizy danych geometrycznych w powiązaniu z bazą opisową EG,
 • kontrole spójności bazy geometrycznej i opisowej,
 • tworzenie wypisów i wyrysów.
 1. Wykorzystanie systemu GEO-MAP do prowadzenia ODGIK
 • przedstawienie koncepcji prowadzenia ODGIK w systemie GEO-MAP,
 • atrybuty obiektów związane z ODGIK,
 • zakresy prac,
 • wydawanie danych,
 • poszukiwanie zakresów prac,
 • kontrole techniczne,
 • tworzenie wykazów zmian,
 • aktualizacja bazy.
 1. Analizy danych przestrzennych w systemie GEO-MAP
 • pojęcie bloku w systemie GEO-MAP,
 • selekcja i deselekcja,
 • analizy geometryczne,
 • analizy atrybutów opisowych,
 • łączne analizy danych przestrzennych i atrybutów opisowych,
 • zmiana wartości atrybutów w wybranych obiektach,
 • tworzenie map tematycznych.
 1. Tworzenie i wykorzystanie NMT w systemie GEO-MAP
 • pojęcie Numerycznego Modelu Terenu,
 • tworzenie modelu na bazie nieregularnej siatki trójkątów,
 • prezentacje trójwymiarowe,
 • przekroje,
 • obliczanie mas ziemnych,
 • tworzenie i edycja warstwic,
 • porównywanie modeli NMT.
 1. Szkolenia uzupełniające dla pracowników dzielnic m.st. Warszawy
 • Wykorzystanie serwisów WMS jako źródła danych uzupełniających dla zasobów dostępnych obecnie w dzielnicach.
 • Wykorzystanie nowych możliwości oprogramowania dodanych w przeciągu ostatniego roku.
 • Powiązanie oprogramowania GEO-MAP z serwisem e-Inwestycje, opracowanym dla Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym m.st. Warszawy.

PODSUMOWANIE

Oferowane szkolenia nastawione są na praktyczne zastosowanie naszego oprogramowania w różnych pracach geodezyjnych i przyczyniają sie do:

 • podniesienia kwalifikacji z zakresu systemów informacji przestrzennej,
 • biegłego posługiwania się systemem GEO-MAP w wykonywaniu prac geodezyjnych.

Osoby kończące kurs otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia z wybranego tematu.

Copyright (C) 2006-2021 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2021