Geo-System Sp. z o.o.
Nasze serwisy
 Geo-System iGeoMap Publikacje Dokumentacja
GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
tel./fax 22 847-35-80 ...
ul. Kubickiego 9 lok.5
02-954 Warszawa

Nasza pozycja:
N52°10'15.8" E21°04'25.5"
Inne nasze serwisy:
www.epodgik.pl
Punkty adresowe
eMIENIE
podgik.pl
Serwis Metadanych dla powiatów

Polecane:

GEO-TRANS

Geo-Trans

Możliwości programu

 • dowolna transformacja pomiędzy układami współrzędnych: UTM, PUWG 1992, PUWG 2000, GUGIK80, WGS 84, PUWG 1942, PUWG 1965,
 • uwzględnienie korekt globalnych układu 1965,
 • obliczenie parametrów transformacji płaskiej, (Helmerta, afinicznej, biliniowej, wielomianowej stopnia 1-9), stosowanie korekt Hausbrandta przy transformacji,
 • przeliczenie współrzędnych z układów Warszawa 75, Borowa Góra, 42/83,
 • graficzne przedstawienie zbioru punktów (w układzie XY lub BL) wraz z liniami siatki,
 • podstawowe obliczenia geodezyjne na płaszczyźnie jak i na elipsoidzie: zadanie wprost, wstecz, zamiana współrzędnych BLH na XYZ,
 • wydruk współrzędnych w postaci tabeli lub "mapy",
 • współpraca ze schowkiem systemowym, plikami tekstowymi i danymi systemu GEO-MAP,
 • dodatkowe moduły pozwalające bezpośrednio przeliczać formaty innych programów CAD czy GIS takie jak : Shapefile (SHP), MapInfo MIF, AutoCad DXF, Terrabit, Micostation DGN, Tango,
 • konwersja plików NMEA do GEO-MAP,
 • konwersja plików GPX do GEO-MAP oraz GEO-MAP do GPX,
 • konwersja plików SHP w układzie WGS84 do plików GEO-MAP w układzie 1992,
 • możliwość użycia modułu przeliczeniowego w programie użytkownika,
 • edytor współrzędnych z licznymi funkcjami pomocniczymi,

Dostępny jest takze samodzielny moduł obliczeniowy TRANS32.

Moduły transformacji plików

Format Opis
SHP ESRI Shapefile (XY/XYZ/XYZM)
DXF Autodesk Drawing Exchange Format
MIF MapInfo File
DGN Microstation DGN (wersja formatu < 8)
TANGO Format wymiany danych geodezyjnych
Terrabit Pliki tekstowe systemu Terrabit
Rastry Rastry z parametrami zapisanymi w formacie GEO-MAP (pliki RR)
TRB Rastry Terrabit z konwersją do parametrów GUGIK GEO

Dostępne układy współrzędnych

 • PUWG 1992 - jedna strefa dla całej Polski, odwzorowanie Gaussa-Krugera (Gaussa-Krugera o skali na południku osiowym <1) oparte na elispoidzie GRS80 (dla celów obliczeniowych tożsamej z WGS 84)
 • PUWG 2000 - cztery strefy odwzorowawcze o południakch osiowych 15, 18, 21, 24; odwzorowanie Gaussa-Krugera o skali na południku osiowym <1 oparte na elispoidzie GRS80 (dla celów obliczeniowych tożsamej z WGS 84)
 • UTM - układ płaski oparty na elipsoidzie WGS 84 wykorzystujący dla projekcji płaskiej odwzorowanie poprzeczne Mercatora. Wykorzystywany w opracowaniach kartograficznych NATO.
 • WGS 84 BLH - układ elipsoidalny oparty na elipsoidzie geocentrycznej o parametrach: duża półoś a=6378137.0000 m, mała półoś b=6356752.3142 m.
 • WGS 84 XYZ - układ współrzędnych kartezjańskich oparty na elipsoidzie geocentrycznej WGS 84
 • 1942 - układ elipsoidalny oparty na lokalnej niegeocentrycznej elipsoidzie "Krasowski 1942" o następujących parametrach: duża półoś a=6378245.0000 m, mała półoś b=6356863.0000 m. Dla współrzędnych płaskich w tym układzie przyjmuje się odwzorowanie Gaussa-Kruegera w pasach 6-stopniwych o południkach osiowych dla Polski 15 i 21 stopni
 • 1965 - jest układem płaskim opartym na elipsoidzie "Krasowski 1942" (tak samo jak układ 1942) wykorzystującym dla projekcji płaskiej odwzorowanie quasistereograficzne prof. dr L. Grabowskiego (strefy 1,2,3,4) oraz odwzorowanie Gaussa-Krugera wiernokątne, sieczne dla strefy 5.
 • 42/83 - układ współrzędnych 42/83 jest modyfikacją układu 42 stosowanego w byłym NRD, program zapewnia transformację w dwie strony z układem WGS84. Przeliczenie jest możliwe tylko w pasie 12-18 z południkiem osiowym 15
 • Borowa Góra - układ elipsoidaly oparty na lokalnej niegeocentrycznej elipsoidzie "Krasowski 1942", punkt przyłożenia Borowa Góra. Odwzorowanie Gaussa-Krugera
 • Warszawa 25 - lokalny układ współrzędnych dla obszaru miasta Warszawy
 • Warszawa 75 - lokalny układ współrzędnych dla obszaru byłego województwa warszawskiego

Widoki z programu

 

Użytkownicy

Telekomunikacja Polska S.A., PTK Centertel, Netia Telekom, Polkomtel, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazu, Państwowy Instytut Geologiczny, Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, Neokart, Computerland, Wojskowy Instytut Łączności, Główny Instytut Górnictwa, Bieszczadzki Park Narodowy, FIN SKOG Geomatics, PPWK Warszawa, Uniwersytet. im A. Mickiewicza...

Copyright (C) 2006-2021 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2021