Geo-System Sp. z o.o.
Nasze serwisy
 Geo-System iGeoMap Publikacje Dokumentacja
GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
tel./fax 22 847-35-80 ...
ul. Kubickiego 9 lok.5
02-954 Warszawa

Nasza pozycja:
N52°10'15.8" E21°04'25.5"
Inne nasze serwisy:
www.epodgik.pl
Punkty adresowe
eMIENIE
podgik.pl
Serwis Metadanych dla powiatów

Polecane:
Aktualności
2023-01-27 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Giżycku
W związku z przedłużającymi się pracamimającymi na celu dostosowanie baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 do nowych struktur:
przywrócenie pełnej funkcjonalności serwisu e PODGIK, nastąpi 1 lutego 2023 roku, tj. wznowienie możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych. Pliki zasilające bazy danych PODGiK w Giżycku (w formacie GML lub obiekty Ewmapy) muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r. Ewmapa w wersji 12 i 13 nie spełnia tego wymogu. Konieczna jest aktualizacja oprogramowania do wersji Ewmapa 14.
Dla prac przekazywanych po 1 lutego 2023 r ,(także zgłoszonych w okresie od 12 stycznia do 31 stycznia 2023 r. ), konieczne będzie pobranie nowych eksportów z baz PODGiK w Giżycku

Sławomir Bajerowski
Geodeta Powiatowy


2023-01-27 - Modernizacja EGiB obr. Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Jaworowa gmina Raszyn
W związku z pracami nad zasileniem baz EGiB danymi z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów gminy Raszyn, tj. Dawid, Dawid Bankowych, Ład, Jaworowej, w dniu 30.01.2023 roku wstrzymane zostanie generowanie danych do prac geodezyjnych w gminie Raszyn.
Po zasileniu baz, dla prac zgłoszonych na wyżej wymienionych obrębach niezbędne będzie wygenerowanie ponownie danych.

Sławomir Leczkowski


2023-01-25 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
W związku z pracami mającymi na celu dostosowanie baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 do nowych struktur, w dniach 6 lutego - 17 lutego 2023r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością Serwisu ePODGIK Powiatu Węgorzewskiego
Od dnia 6 lutego 2023 r. godz. 15:00 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac i przekazywania wyników w postaci operatu i plików modyfikujących. Jest to data, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych zgodne ze schematem z rozporządzeń z 2015 r. Możliwość eksportu z baz PODGiK nie zostanie wyłączona. Pozyskane w tym czasie pliki nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych.
Na dzień 17 lutego 2023 r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności serwisu ePODGIK tj. wznowienie możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych. Pliki zasilające bazy danych PODGiK w Węgorzewie (w formacie GML lub obiekty Ewmapy) muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r. Ewmapa w wersji 12 i 13 nie spełnia tego wymogu. Konieczna jest aktualizacja oprogramowania do wersji Ewmapa 14.
Dla prac przekazywanych po 6 lutego 2023 r, (także zgłoszonych w okresie od 6 do 17 lutego 2023r.), konieczne będzie pobranie nowych eksportów z baz PODGiK w Węgorzewie
Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.
W przypadku szybszego zakończenia pełne funkcjonowanie serwisu zostanie przywrócone wcześniej.

Alicja Józefowicz
Geodeta Powiatowy


2023-01-02 - Zmiany granic administracyjnych od 1 stycznia 2023 r.
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. nadaje się status miasta miejscowościom:
  • Latowicz - w gminie Latowicz, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim
  • Jadów - w gminie Jadów, w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim

W powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria - miasta Góra Kalwaria przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Moczydłów PGR, o powierzchni 57.53 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Krzaki Czaplinkowskie, to jest działek ewidencyjnych nr: 71, 72, 73/1, 73/2, 74/3, 74/4, 75, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/2, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97/4, 97/5, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7, 110/8, 110/9, 110/10, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 188, 313 i 314, o łącznej powierzchni 35.21 ha, z gminy Góra Kalwaria.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Zespół ePODGiK


2022-12-23 - Czasowe wstrzymania zgłaszania prac geodezyjnych
W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie i rejestracja prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 30 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00. Prace zgłoszone wcześniej, ale nieopłacone do tej godziny, zostaną skasowane. Wznowienie zgłaszania prac nastąpi 1.01.2023r. natomiast uruchomienie możliwość opłacenia i rejestracja w ośrodku planowane jest na dzień 2 stycznia 2023 r. już z nowym cennikiem.
Opłata za zgłoszenie pracy geodezyjnej o powierzchni 1 ha w 2023 roku wyniesie 120,34 zł.

Zespół ePODGiK


2022-12-22 - Modernizacja baz BDOT500 i GESUT dla obszaru miasta Międzychód
Informujemy, że w związku z zakończeniem prac Modernizacji baz BDOT500 i GESUT dla obszaru miasta Międzychód (pow. międzychodzki),prosimy Wykonawców wszystkich niezakończonych prac geodezyjnych zgłoszonych na obszarze miasta Międzychód, o samodzielne wygenerowanie i pobranie nowych plików z danymi do aktualizacji baz albo zwrócenie się o wygenerowanie nowych danych do pracownika PODGiK. (tel. 95 748 87 31), podgik@powiat-miedzychodzki.pl).
Bazy robocze mapy zasadniczej przekazane do PODGiK i opracowane z danych wygenerowanych przed 22.12.2022r. nie będą mogły zostać wykorzystane do aktualizacji baz danych.
Za utrudnienia przepraszamy.

Przemysław Kasiński


2022-12-20 - Harmonogram konwersji baz danych BDOT, GESUT i EGiB w PODGiK w Powiecie Giżyckim do rozporządzeń z 2021 r.
W związku z pracami mającymi na celu dostosowanie baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 do nowych struktur, w dniach 9 stycznia - 27 stycznia 2023r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością Serwisu e PODGIK Powiatu Giżyckiego.
Od dnia 12 stycznia 2023 r. godz. 14:00 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac i przekazywania wyników w postaci operatu i plikówmodyfikujących.Jest to data, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych zgodne ze schematem z rozporządzeń z 2015 r. Możliwość eksportu z baz PODGiK nie zostanie wyłączona. Pozyskane w tym czasie pliki nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych.
Na dzień 27 stycznia 2023 r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności serwisu e PODGIK tj. wznowienie możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych. Pliki zasilające bazy danych PODGiK w Giżycku (w formacie GML lub obiekty Ewmapy) muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r. Ewmapa w wersji 12 i 13 nie spełnia tego wymogu. Konieczna jest aktualizacja oprogramowania do wersji Ewmapa 14.

Dla prac przekazywanych po 27 stycznia 2023 r , (także zgłoszonych w okresie od 9 do 27 stycznia 2023r.), konieczne będzie pobranie nowych eksportów z baz PODGiK w Giżycku
Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.
W przypadku szybszego zakończenia pełne funkcjonowanie serwisu zostanie przywrócone wcześniej.

Sławomir Bajerowski
GEODETA POWIATOWY


2022-12-19 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie
W związku z aktualizacją EWmapy z wersji 13 do wersji 14 od dnia 20 grudnia prosimy przekazywać pliki modyfikujące w EWmapie 14.

Marcin Sokulski


2022-12-09 - Modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Sulejówku, pow. miński
Informujemy, żew związku z zakończeniem pracModernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta Sulejówek (pow. miński),prosimy Wykonawców wszystkich niezakończonych prac geodezyjnych zgłoszonych na obszarze miasta Sulejówek, o samodzielne wygenerowanie i pobranie nowych plikówz danymi do aktualizacji albo zwrócenie się o wygenerowanie nowych danych do pracownika PODGiK. (tel. 257598747, podgik@powiatminski.pl).
Bazy robocze przekazane do PODGiK i opracowane z danych wygenerowanych przed 22.11.2022r. nie będą mogły zostać wykorzystane do aktualizacji baz danych.
Za utrudnienia przepraszamy.

Marek Ślązak


2022-12-08 - Modernizacje EGiB w pow. piaseczyńskim
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie piaseczyńskim
  1. obręb 0008- Habdzin, gmina Konstancin-Jeziorna,
  2. obręb 0008 Chylice, gmina Piaseczno,
geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębach, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynację z Wykonawcą modernizacji.

Wykonawca modernizacji: PROGIS Sp. z o.o.
e-mail: biuro@progis.com.pl
Planowane zakończenie:
obręb 0008 - Habdzin, gm. Konstancin-Jeziorna: 22 lipca 2023 roku
obręb 0008 - Chyliczki, gm. Piaseczno: 22 sierpnia 2023 roku

Ewa Wiśniewska


Copyright (C) 2006-2021 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2021