Geo-System Sp. z o.o.
Nasze serwisy
 Geo-System iGeoMap iGeoTrans Publikacje Dokumentacja
GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
tel./fax 22 847-35-80 ...
ul. Kubickiego 9 lok.5
02-954 Warszawa

Nasza pozycja:
N52°10'15.8" E21°04'25.5"
Inne nasze serwisy:
www.epodgik.pl
Punkty adresowe
eMIENIE
podgik.pl
Serwis Metadanych dla powiatów

Polecane:
Mapa Polski
Mapa funkcjonujących portali mapowych
Aktualności  Subskrybuj aktualności na email
2020-06-24 - Zmiany w zamawianiu osnowy geodezyjnej
Od dnia 24 czerwca 2020 roku zmienił się sposób udostępniania współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej do zgłaszanej pracy geodezyjnej. Od tej pory współrzędne punktów osnowy będą automatycznie wydawane dla wszystkich punktów w zakresie powiększonym o odpowiedni bufor do każdej zgłaszanej pracy geodezyjnej. W formularzu zgłaszania pracy geodezyjnej Wykonawca będzie mógł zdecydować o tym czy chce dostać w paczce danych opisy topograficzne punktów osnowy. Zgodnie z uchwaloną zmianą ustawy PGiK współrzędne i opisy topograficzne nie podlegają opłatom i można je wykorzystywać bez wystawiania dokumentu licencji. Tym samym wszystkie punkty osnowy udostępnione na portalu mapowym mogą być bez ograniczeń wykorzystywane do realizacji prac geodezyjnych.

Zespół ePODGiK

 

2020-06-23 - Zmiany w ePODGiK dot. obsługi prac geodezyjnych
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie "Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19" (Dz. U. 2020, poz. 1086), od dnia 24 czerwca 2020 roku wprowadzamy następujące zmiany w iGeoMap/ePODGiK w zakresie obsługi prac geodezyjnych:
  1. zostaje wyłączona możliwość zgłaszania prac o asortymencie "Tyczenie obiektu bud.",
  2. nie będą naliczane opłaty za pozycje cennikowe 5.2 - współrzędne punktów osnowy geodezyjnej oraz 5.3 - opisy topograficzne osnowy geodezyjnej
  3. zostaje wyłączona możliwość dokupowania współrzędnych oraz opisów osnowy geodezyjnej w ramach zgłoszenia uzupełniającego.
Od 24 czerwca 2020 wykonawcy prac geodezyjnych będą mogli korzystać bez wnoszenia opłat i uzyskiwania dokumentów licencji ze współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnowy szczegółowej. Dane dotyczące osnowy geodezyjnej wykonawcy mogą pozyskiwać w portalach mapowych oraz otrzymywać jak do tej pory w przygotowanych materiałach do zgłoszonych prac.

Zespół ePODGiK

 

2020-06-17 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Jagodne gmina Garwolin
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006-Jagodne jednostka ewidencyjna 140304_2-Garwolin, geodetów wykonujących prace geodezyjne na tym obrębie, a w szczególności prace prawne tj. mapy z projektem podziału w różnym trybie, inne mapy prawne, ustalenia granic działek, wznowienia znaków, wyznaczenia punktów granicznych, rozgraniczenia nieruchomości rozpoczęte lub zgłoszone należy uzgodnić z Wykonawcą modernizacji.
Wykonawca modernizacji: OPEGIEKA Sp. z o.o., Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, tel. +48 55 237 60 76.

Iwona Celej

 

Copyright (C) 2006-2012 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 1 marca 2012