Województwo :  mazowieckie
Powiat :  pruszkowski
Jednostka ewidencyjna :  142102_1 PRUSZKÓW
Obręb :  0025

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2012-11-09

Jednostka rejestrowa : G.197

Nr dz. Ark. Położenie działki Numer KW lub inny
dokument własności
Pow. działki
[ha]
Opis użytku Klasa Pow. uż.
[ha]
199/6 - PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
DECYZJA NR 19/2005
MAPA KEM-PRU-25-68/05
WA1P/00030890/1
54.2769 R-R
R-R
Ł-Ł
Ł-Ł
Ls-Ls
Ba
Ws
dr
B
Bi
Bz
R-R
IVa
V
IV
IV
V
 
 
 
 
 
 
IVb
54.2769
    Id działki:   142102_1.0025.199/6

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter
własności/władania
Udział

1   WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
JAGIELLOŃSKA 26; WARSZAWA
własność 1/1

2   WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Partyzantów 2/4; 05-802 PRUSZKÓW
Użytkowanie 1/1

WYPIS Z KARTOTEKI BUDYNKÓW

Nr ewid. bud Działka Adres budynku Funkcja budynku Kondygn.
n / p
Powierzchnia [m]
zabud. / uzyt.
Il. lokali
odr. / ogół.
199;1 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1.5 / 1 88.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;1_BUD
199;10 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 2 / 1 2,242.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;10_BUD
199;100 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
magazynowe 1 /   8.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;100_BUD
199;102 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   115.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1958 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Inne
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;102_BUD
199;103 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 3.5 / 1 464.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1920 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;103_BUD
199;11 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 4 / 1 628.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1890 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;11_BUD
199;12 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1 /   58.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1956 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;12_BUD
199;14 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   5.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;14_BUD
199;15 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   34.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1969 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;15_BUD
199;16 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 2 /   232.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1890 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;16_BUD
199;18 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
handl. - usług. 2 / 1 344.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;18_BUD
199;19 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1 /   19.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1927 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;19_BUD
199;2 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
biurowe 3 / 1 737.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1930 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;2_BUD
199;20 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 3 / 1 1,763.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;20_BUD
199;21 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
magazynowe 1 / 1 280.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1946 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;21_BUD
199;22 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1 / 0 29.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1946 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;22_BUD
199;23 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   266.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1946 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;23_BUD
199;24 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1 /   363.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1984 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;24_BUD
199;25 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   58.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1982 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;25_BUD
199;26 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
biurowe 1 /   84.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1985 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;26_BUD
199;27 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1 /   55.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1955 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;27_BUD
199;28 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   17.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Drewno
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;28_BUD
199;3 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1 /   34.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1940 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;3_BUD
199;30 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   67.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1961 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Drewno
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;30_BUD
199;31 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   39.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1958 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Drewno
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;31_BUD
199;32 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 / 1 110.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1973 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;32_BUD
199;33 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 2 / 1 358.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1973 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;33_BUD
199;34 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 / 1 309.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1973 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;34_BUD
199;35 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
szpitale 1 / 1 220.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1973 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;35_BUD
199;36 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
szpitale 2 / 1 296.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1973 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;36_BUD
199;37 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
magazynowe 1 /   70.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1959 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;37_BUD
199;38 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
magazynowe 1 /   304.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1965 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;38_BUD
199;4 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
oświata 2 / 1 879.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1929 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;4_BUD
199;41 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
mieszkalne 1 /   57.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1935 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;41_BUD
199;42 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
magazynowe 1 /   122.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1951 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;42_BUD
199;43 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
mieszkalne 1 / 1 141.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1950 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;43_BUD
199;44 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   216.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1960 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;44_BUD
199;45 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
przemysłowe 2 /   239.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1971 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;45_BUD
199;5 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
handl. - usług. 1 /   47.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;5_BUD
199;54 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   40.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1934 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;54_BUD
199;55 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   338.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1965 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;55_BUD
199;56 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
szpitale 1 /   73.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;56_BUD
199;57 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 / 1 336.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;57_BUD
199;58 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
szpitale 1 /   79.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1967 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;58_BUD
199;59 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
szpitale 1 /   62.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 2004 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;59_BUD
199;6 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   349.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1960 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;6_BUD
199;60 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 2 / 1 1,202.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;60_BUD
199;61 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
mieszkalne 1 /   381.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1956 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;61_BUD
199;63 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
mieszkalne 1 /   59.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1920 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;63_BUD
199;64 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   12.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1970 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;64_BUD
199;65 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
szpitale 1 / 1 160.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;65_BUD
199;66 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
mieszkalne 2 / 1 359.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;66_BUD
199;67 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1 /   138.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1958 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;67_BUD
199;68 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1 /   392.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1989 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Inne
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;68_BUD
199;69 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
mieszkalne 1 / 1 38.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;69_BUD
199;7 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 / 1 442.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1960 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;7_BUD
199;71 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 / 1 265.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1930 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;71_BUD
199;73 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
przemysłowe 1 /   159.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1966 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;73_BUD
199;74 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   12.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1966 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;74_BUD
199;75 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   76.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1929 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;75_BUD
199;76 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   353.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1929 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;76_BUD
199;77 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1 /   160.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;77_BUD
199;78 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1 /   127.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1924 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;78_BUD
199;79 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1 /   24.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;79_BUD
199;8 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 2 / 1 468.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;8_BUD
199;80 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   231.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1964 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;80_BUD
199;81 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
magazynowe 1 /   361.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1930 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;81_BUD
199;82 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
magazynowe 1 /   462.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;82_BUD
199;84 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   123.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1967 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;84_BUD
199;85 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
magazynowe 1 /   768.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1967 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;85_BUD
199;86 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
przemysłowe 2 /   743.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1939 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;86_BUD
199;87 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   505.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1989 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;87_BUD
199;88 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   204.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1959 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;88_BUD
199;89 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
magazynowe 1 /   203.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1967 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;89_BUD
199;9 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 2 / 1 2,319.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;9_BUD
199;90 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
magazynowe 2 / 1 401.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1967 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;90_BUD
199;91 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   206.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1985 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;91_BUD
199;92 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 /   35.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1966 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;92_BUD
199;13 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
inne 2 / 1 472.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;13_BUD
199;17 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
inne   / 1 1,216.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;17_BUD
199;29 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
inne   / 1 110.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;29_BUD
199;39 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 / 1 399.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;39_BUD
199;40 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
inne 1 / 1 404.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;40_BUD
199;62 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
oświata 2 / 1 1,121.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1900 Rejestr zabytk.: 1281870102 Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;62_BUD
199;70 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
magazynowe   / 1 4.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;70_BUD
199;72 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
mieszkalne 1 / 1 164.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1930 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Drewno
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;72_BUD
199;83 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
transp. i łączn. 1 / 1 371.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1934 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;83_BUD
199;93 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
inne   / 1 159.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1950 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Inne
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;93_BUD
199;94 199/6 Partyzantów 2/4
PRUSZKÓW
inne   / 1 184.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1950 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Inne
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;94_BUD
199;95 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
inne   / 1 245.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1960 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Inne
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;95_BUD
199;96 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
inne   / 1 215.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1960 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Inne
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;96_BUD
199;97 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
inne   / 1 109.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1960 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Inne
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;97_BUD
199;98 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
inne   / 1 211.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1960 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Inne
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;98_BUD
199;99 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
inne   / 1 250.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1960 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Inne
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;99_BUD
199;101 199/6 PARTYZANTÓW 2/4
PRUSZKÓW
inne   / 1 38.00 /   0 / 0
Wartość: Rok budowy: 1958 Rejestr zabytk.: Materiał ścian: Mur
Id budynku: 142102_1.0025.199/6.199;101_BUD


Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków, wydawanym jednostce wykonawstwa geodezyjnego w związku ze zgłoszeniem roboty geodezyjnej

Sporządził: Automat Obsługi Zgłoszeń